Podmínky využívání aplikace Trawys

Internetová aplikace Trawys (dále jen Trawys) slouží k objednávání a dokupování dodatečných služeb k existujícím rezervacím letecké přepravy s vystavenou letenkou (dále jen Vystavené rezervace).

 1. Pro Trawys platí, že:
  1. Trawys nepřebírá vlastnictví, ani zodpovědnost za vystavené rezervace, pro které umožňuje dokupování služeb.
  2. Vystavené rezervace jsou a zůstávají plně v majetku a pod správou cestovní kanceláře/agentury (dále jen "Agentura"), která letenky vystavila.
  3. Služby Trawys jsou poskytovány ve spolupráci s Agenturou a všechny úkony jsou prováděny s jejím vědomím.
  4. Veškeré operace nad rámec nabídky Trawys musí ve vystavených rezervacích provádět Agentura.
  5. Kontaktním místem pro jakékoliv požadavky a otázky k Vystaveným rezervacím, nebo/a dokoupeným službám službám Trawys je Agentura.
  6. Trawys neshromažďuje informace o osobách uvedených ve Vystavených rezervacích a osobách provádějících dokoupení služeb nad rámec potřeb Trawys.
  7. Trawys smí užívat jen osoby, které jsou uvedené ve Vystavené rezervaci, a/nebo vytvářeli rezervaci, a/nebo mají jiné oprávnění s ní nakládat (dále jen "Uživatel").
  8. Informace k jednotlivým službám zobrazované v Trawys jsou přebírány od leteckých společností a překládány. Trawys negarantuje doslovnou přesnost informací, nebo přesnost informací přebíraných od leteckých společností, nebo systémů třetích stran.
  9. Reklamace lze uplatňovat výhradně u Agentury.
 2. Uživatel Trawys souhlasí s tím, že:
  1. Trawys využije informace obsažené ve Vystavených rezervacích.
  2. Trawys provede úpravy ve Vystavených rezervacích pro účely dokoupení dodatečných služeb.
  3. Zakoupení služeb je po jejich zaplacení závazné.
  4. Dokoupené služby nelze stornovat.
  5. Rozumí a akceptuje informace zde uvedené.